15 jun Opbrengst veiling haringvaatje voor Voedselbank Barneveld

Tijdens de haringparty, belangeloos georganiseerd door De Preuverie in Kasteel Schaffelaar en BDU Barneveld werden door Thimo Kruft, samen met veilingmeester Ad Guldie,  alle ca. 450 aanwezige ondernemers op ludieke wijze aangespoord om € 100,= te doneren voor de veiling van het haringvaatje. De totale opbrengst bedraagt € 6.700 en is geheel beschikbaar voor de Voedselbank Barneveld. Na de veiling was er gelegenheid om uitgebreid de nieuwe haring te proeven en elkaar te spreken. De haring werd verzorgd door Mr. Seafood te Lunteren.

Lees meer

05 jun TSYS cheque kerstpakkettenactie

Vandaag heeft TSYS  een bezoek aan Hulp aan elkaar gebracht en de locatie bekeken. Tevens werd een cheque van ruim € 1200, 00 overhandigd die het personeel heeft gedoneerd. Er is een koffieapparaat voor de vrijwilligers aangeboden met toebehoren en een bedrag voor aankoop ingrediënten.

Een prachtig gebaar van TSYS.

Lees meer

13 mei Cheque Kuikenloop voor Voedselbank

Op vrijdag 13 mei werden tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Ons Bedrijf door de Rotary Barneveld en de cheques van de Kippenren 8 april 2016 uitgereikt aan Ons Bedrijf, De Roozelaar, Rally4Kids.

De opbrengst van de door de Lady’s Circle georganiseerde Kuikenloop werd aan de Voedselbank aangeboden.

Lees meer

06 mei Kinderen Zorgboederij Groot Kootwijk bezoeken Voedselbank

Op vrijdag 6 mei bezochten een aantal kinderen van Zorgboerderij Groot Kootwijk de Voedselbank. Dit bezoek was het gevolg van een Match op de Beursvloer Barneveld op 28 januari 2016.

Kinderen van cliënten van de Voedselbank tussen 4 en 12 jaar werden uitgenodigd op de Zorgboerderij en Kinderen van de Zorgboerderij zouden een rondleiding bij de Voedselbank krijgen.

De belangstelling onder de kinderen van cliënten van de Voedselbank bleek er niet te zijn.

Het was voor vrijwilligers en kinderen van de Zorgboerderij een onvergetelijke dag.

 

Lees meer

28 apr 175 cadeautjes van Diamonds voor Voedselbank

De jeugd van Christengemeente DoorBrekers heeft de cliënten en vrijwilligers van de Voedselbank verrast met 175 door hen zelf ingepakte pakketjes toiletartikelen.

De pakketten zijn  28 april uitgedeeld aan de cliënten. De pakketten die nog over zijn worden aan nieuw ingeschreven cliënten uitgereikt.

Komende tijd worden alle vluchtelingen die binnen de gemeente Barneveld een woning krijgen, ook ingeschreven bij de Voedselbank en zullen ook een pakket ontvangen.

Lees meer

13 apr Bezoek VoedselFocus Amersfoort

Op 13 april bracht aantal leden bestuur en vrijwilligers een werkbezoek aan VoedselFocus Amersfoort. Al enige jaren is er vooral logistiek intensief contact en worden overschotten uitgewisseld.

Ook geniet VoedselFocus Amersfoort koninklijke bekendheid door het ontvangen van Appeltje van Oranje voor hun goed zorg voor de cliënten van de Voedselbank.

Voor ons allen een inspirerende en leerzame middag.

Lees meer

11 apr Ton Veldhuizen traint vrijwilligers Registratie

Op de Beursvloer Barneveld (28-01-2016) hebben we bewust gezocht naar iemand die een training voor ons kon verzorgen. Deze match hebben we ook kunnen maken in de persoon van Ton Veldhuizen van ilomarjo coaching & advies uit Barneveld. Op 11 april heeft de afdeling registratie een hele interessante en leerzame training mogen ontvangen van Ton!

De doelstelling van deze training was te leren hoe de (her)intake gesprekken nog beter en effectiever gevoerd kunnen worden. Zaken die ter sprake zijn gekomen zijn o.a. het maken van goed contact met elkaar, het boven water krijgen van de juiste relevante informatie en hoe er gezorgd kan worden dat het gesprek voor alle betrokkenen als prettig ervaren wordt. Dat laatste ook als de boodschap niet positief is.

VeldhuizenA

Als personal coach en stimulator van persoonlijke groei heeft Ton veel ervaring in het voeren van verschillende soorten gesprekken. Dit was ook duidelijk te merken tijdens de training. Hij zorgde voor een ontspannen sfeer en reikte verschillende handvatten aan om ons te helpen onze gesprekken zo goed mogelijk te voeren. De theorie werd op een prettige manier afgewisseld met oefeningen en rollenspellen zodat het aangeleerde gelijk in de praktijk geoefend en ervaren kon worden.

Alle medewerkers hebben de training als zeer prettig en leerzaam ervaren en waren vooral verrast te ontdekken wat een kleine verandering in de aanpak tot gevolg kan hebben in de sfeer en inhoud van de gesprekken en de uitkomst hiervan.

Naast de theorie is er ook een betere bewustwording ontstaan waar iedereen heel blij mee is. Ton, heel erg bedankt dat je onze mensen hiermee geholpen hebt!

Bent u zelf op zoek naar een coach of een bepaalde training? Kijk dan eens op de website van ilomarjo coaching & advies.

 

 

 

Lees meer

07 apr Nieuw registratiesysteem Voedselbank Barneveld

Vanaf 7 april heeft de Voedselbank Barneveld het nieuwe registratiesysteem in gebruik. Een hele verbetering, al is het wel even wennen.

Dankzij dit systeem is er minder tijd voor administratie nodig en kunnen we onze tijd nuttig besteden aan een goed gesprek met de cliënt. We kunnen tijdens het gesprek na de financiële toets de cliënt attenderen op mogelijkheden om de financiële positie te verbeteren.

Lees meer