Inschrijven en intake

Inschrijven en intake

Aanmelden en inschrijven

Als inwoner van de gemeente Barneveld kunt u zich bij ons aanmelden voor voedsel- en kledinghulp. Voordat wij u kunnen helpen, dienen wij eerst te bepalen of u aan de landelijke norm voor inschrijving voldoet.

Hieronder kunt u vinden welke gegevens we precies van u nodig hebben. Het aanleveren van de gegevens kan 24/7 per mail (registratie@hulpaanelkaar.nl) of u kunt het bij ons langs brengen op donderdagmorgen tussen 09:00-12:00 uur.

Na ontvangst van uw aanmelding en alle benodigde gegevens krijgt u binnen 1 week bericht of u in aanmerking komt voor voedsel- en kledinghulp. Hoe vollediger de gegevens zijn die wij van ontvangen hoe sneller we u kunnen helpen.

Het aanleveren van de benodigde gegevens per mail zorgt voor de meest snelle afhandeling.

Welke gegevens hebben jullie van me nodig?

Om u in te kunnen schrijven hebben we enkele persoonlijke gegevens van u nodig om te weten wie u bent. Hiervoor kunt u het aanmeldingsformulier gebruiken. Deze is hier te downloaden of op donderdagmiddag tussen 13:30-16:00 uur bij ons af te halen.

Daarnaast hebben we ook de volgende gegevens** van u nodig als u zich aanmeldt om inzicht te krijgen in uw situatie:

  • Bankafschriften van alle bankrekeningen van 3 recente maanden (ook van uw partner indien van toepassing)
  • Salarisstrook of uitkeringsspecificatie van UWV of gemeente van 3 recente maanden (ook van uw partner indien van toepassing)
  • Beschikking Kind gebonden budget (indien van toepassing)
  • Overzicht van schuldeisers en aflossingsverplichtingen per maand (indien van toepassing)

Bij bewindvoering/schuldhulpverlening hebben we de volgende zaken van u nodig:

  • Contactgegevens bewindvoerder/schuldhulpverleners (indien van toepassing)
  • Budgetplan niet ouder dan 3 maanden

Vergeet niet om naast de gevraagde gegevens ook een geldig legitimatiebewijs van uzelf en overige gezinsleden (indien van toepassing) mee te nemen/sturen.

Wat ontvang ik na inschrijving?

Na inschrijving ontvangt u een wekelijks een voedselpakket, en kunt u een afspraak maken bij de kledingbank via email (kleding@hulpaanelkaar.nl). Het wekelijkse voedselpakket is bedoeld als aanvulling op uw wekelijkse boodschappen.

De grootte van het pakket wordt bepaald door uw gezinssamenstelling en de voedsel die wij aangeleverd krijgen.

Wat wordt er van mij verwacht zolang ik ingeschreven sta?

Onze geboden hulp is altijd bedoeld als tijdelijke hulp zodat u wat meer de ruimte heeft om uw persoonlijke situatie positief bij te stellen.

Binnen onze gemeente zijn er veel hulporganisaties die u hierbij kunnen helpen. Wij verwachten dat u zich actief inzet zodat onze hulp na verloop van tijd niet meer nodig is.

Natuurlijk stelt u zich netjes op naar onze vrijwilligers en houdt u zich aan de gemaakte afspraken.

Wat moet ik doen als ik mijn pakket niet kan ophalen?

Als u door omstandigheden niet in staat bent uw pakket op te halen dan kunt u zich van te voren, liefst op dinsdag, en anders uiterlijk op donderdagochtend voor 12:00 uur afmelden ( 06 44 911 682 / registratie@hulpaanelkaar.nl) bij ons. Dan kunnen we uw pakket aan iemand anders geven en weten we ook waarom u niet komt.

Landelijke standaard inkomenscriteria

Wij maken gebruik van de landelijke standaarden voor inkomenscriteria. Deze zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland.

Klik HIER om de criteria te bekijken.