Gift schenken

Wij kunnen wekelijkse vele volwassenen, kinderen en gezinnen helpen dankzij sponsoring en financiële giften van zowel particulieren als bedrijven.

Alle werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Elke vorm van hulp komt daardoor rechtstreeks terecht bij de mensen die dat nodig hebben. Uw giften worden gebruikt voor onze exploitatiekosten zoals huur, energie en transport.

Alle hulp is van harte welkom!

U kunt uw gift overmaken op NL81 RABO 0158 8330 90 op naam van Stichting Hulp aan Elkaar onder vermelding van ‘Gift’.

Hulp aan Elkaar is een officiële stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Van de Belastingdienst hebben wij de ANBI-status ontvangen. Dit betekent dat uw giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.