Missie en Visie

Stichting Hulp aan Elkaar in één zin:

Wij zijn een organisatie die de allerarmsten voorziet in voedsel, kledij en een luisterend oor, een organisatie die onderdeel uitmaakt van de hulporganisatieketen die de Barneveldse samenleving helpt zelfredzaam te zijn door voor elkaar klaar te staan.

Hoe we dat doen:

  1. Primair richten wij ons op het tijdelijk voorzien van voedsel en kledij voor de doelgroep niet-zelfredzame Barneveldse burgers, zodat zij de ruimte ervaren zelf oplossingen te zoeken voor hun problematiek;
  2. Door goede lokale samenwerkingsverbanden en een luisterend oor kunnen wij mensen naar andere hulporganisaties doorverwijzen;
  3. Door te werken met vrijwilligers creëren wij mogelijkheden voor burgers om bij te dragen aan de lokale samenleving.