Auteur: Piet Walda

02 sep Mooie gift voor Hulp aan Elkaar dankzij afscheid Arjen Jongstra (Woningstichting Barneveld)

Afgelopen woensdag 31 augustus was de afscheidsreceptie van Arjen Jongstra, directeur-bestuurder, van Woningstichting Barneveld die de overstap maakt naar woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn.

In de uitnodiging stond dat de aanwezigen die een cadeau wilden geven een donatie konden doen aan Hulp aan Elkaar. Hier is heel positief op gereageerd wat bleek uit de voorlopige opbrengst van maar liefst € 1.220.

gift

Wij bedanken Arjen en de gulle gevers voor dit prachtige gebaar en gulle bijdrage.

Lees meer

02 sep Vrijwilligersbijeenkomst Hulp aan Elkaar

Afgelopen maandag 22 augustus stond er een bijeenkomst gepland voor alle vrijwilligers van Hulp aan Elkaar. Het doel van de avond was om met zijn allen te kijken naar alles wat we doen om zo te kunnen bepalen wat we al heel goed doen en wat we mogelijk nog veel beter kunnen of moeten doen.

Hans Uittenhout (HansU Talentcoaching & Interim Management) uit Barneveld was hiervoor benaderd om er voor te zorgen dat er een professionele en neutrale partij zou meekijken en meedenken. We waarderen het heel erg dat hij dit belangeloos doet.

De avond begon al goed doordat er een hele mooie grote opkomst was. Eerst heeft onze voorzitster, Greetje Brugman, de avond geopend met een mooi inspirerend verhaal. Hoe spijtig het is dat een voedselbank nodig is maar ook hoe fantastisch het is dat wij met zijn allen wekelijks meer dan 100 gezinnen helpen en bijna 400 monden vullen.

Daarna vertelde er van iedere afdeling (voedseluitgifte, chauffeurs, voedselverwerking, ontvangst,kleding, registratie, bestuur) iemand waar de werkzaamheden uit bestaan. Heel leuk om iedereen met zoveel passie en trots te horen vertellen. En omdat iedere afdeling vaak heel druk is en je elkaar vaak niet uitgebreid spreekt ook goed om te horen waar je collega’s zich nou precies mee bezig houden.

dav

Vervolgens ging iedereen in kleine groepen uiteen en kreeg iedereen de kans om zoveel mogelijk punten aan te dragen waarvan hij of zij vond dat ze goed gaan en punten die voor verbetering vatbaar zijn. Ook weer heel goed en leerzaam om van elkaar te horen wat de gedachten hierover zijn.

De avond werd afgesloten met een natje en een droogje wat zoals altijd heel goed geregeld was door de gastvrouwen.  Ondertussen waren alle punten door Hans en Wilma de Witte (penningmeester) geïnventariseerd  en mocht iedereen d.m.v. stickers aangeven wat de 3 belangrijkste verbeterpunten zijn voor de komende tijd.

Goed om te zien dat hier heel veel overeenkomsten in zaten en dat we allemaal wel ongeveer op dezelfde lijn zitten.

Hans gaat deze punten nu verder uitwerken samen met het bestuur en met de aankomende Bbq op 17 september wordt dit gepresenteerd aan de overige vrijwilligers.

Het was een zeer geslaagde avond en we bedanken iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage.

Lees meer

10 aug Tieners Jeugdweek Oldenbarneveld bezoeken Voedselbank Barneveld

Woensdag 10-08-2016 kregen we bezoek van een grote groep tieners (12-15 jaar)  onder begeleiding van medewerkers van de Jeugdweek Oldenbarneveld.  Dit in het kader van het programma Jeugdweek met thema: “aan tafel”.

Na een korte introductie door de Voorzitter, Greetje Brugman,  werd de grote groep opgesplitst in 2 kleine groepen met ieder een eigen programma.

 

sdr

Er werd een beamer presentatie verzorgd door Robbert Weimer, vrijwilliger Registratie, waarin achtergrond en werkwijze van de Voedselbank Barneveld werd uitgelegd.

Vervolgens kon de groep aan de slag om Thea en Henk Top, vrijwilliger Voedselverwerking, mee te helpen de klaargezette kratten alvast te vullen met houdbare artikelen. Onder andere de artikelen die afgelopen zondag door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt waren ingezameld.

Voor de tieners van Oldenbarneveld, de leiding van Jeugdweek en voor de vrijwilligers was het een inspirerende middag.

Lees meer

11 apr Ton Veldhuizen traint vrijwilligers Registratie

Op de Beursvloer Barneveld (28-01-2016) hebben we bewust gezocht naar iemand die een training voor ons kon verzorgen. Deze match hebben we ook kunnen maken in de persoon van Ton Veldhuizen van ilomarjo coaching & advies uit Barneveld. Op 11 april heeft de afdeling registratie een hele interessante en leerzame training mogen ontvangen van Ton!

De doelstelling van deze training was te leren hoe de (her)intake gesprekken nog beter en effectiever gevoerd kunnen worden. Zaken die ter sprake zijn gekomen zijn o.a. het maken van goed contact met elkaar, het boven water krijgen van de juiste relevante informatie en hoe er gezorgd kan worden dat het gesprek voor alle betrokkenen als prettig ervaren wordt. Dat laatste ook als de boodschap niet positief is.

VeldhuizenA

Als personal coach en stimulator van persoonlijke groei heeft Ton veel ervaring in het voeren van verschillende soorten gesprekken. Dit was ook duidelijk te merken tijdens de training. Hij zorgde voor een ontspannen sfeer en reikte verschillende handvatten aan om ons te helpen onze gesprekken zo goed mogelijk te voeren. De theorie werd op een prettige manier afgewisseld met oefeningen en rollenspellen zodat het aangeleerde gelijk in de praktijk geoefend en ervaren kon worden.

Alle medewerkers hebben de training als zeer prettig en leerzaam ervaren en waren vooral verrast te ontdekken wat een kleine verandering in de aanpak tot gevolg kan hebben in de sfeer en inhoud van de gesprekken en de uitkomst hiervan.

Naast de theorie is er ook een betere bewustwording ontstaan waar iedereen heel blij mee is. Ton, heel erg bedankt dat je onze mensen hiermee geholpen hebt!

Bent u zelf op zoek naar een coach of een bepaalde training? Kijk dan eens op de website van ilomarjo coaching & advies.

 

 

 

Lees meer

31 dec Gratis oliebollen door Annemarie

“Voor het 2e jaar werd door Annemarie aan de Doornenburg 11 te Barneveld gratis zelfgebakken oliebollen verstrekt ook aan de cliënten van de Voedselbank. De cliënten konden zich hiervoor vanaf 17 december door middel van een intekenlijst opgeven. Alle inwoners van Barneveld konden zich via e-mail: gratisoliebollen@gmail.com opgeven voor gratis oliebollen.”

Lees meer

18 dec Leerlingen De Meerwaarde steunen arme Barnevelders

Leerlingen van De Meerwaarde in Barneveld hebben vrijdag levensmiddelen overgedragen aan Stichting Hulp aan Elkaar in Barneveld. ,,De 191 leerlingen uit het eerste leerjaar van de Gemengd Theoretische Leerweg hadden als afsluitende kerstactiviteit zelf producten gekocht en meegenomen naar school. Daar zijn alle levensmiddelen bij elkaar gevoegd en door een delegatie leerlingen onder leiding van Eline van Puurveen (docente Sport & Bewegen) overgedragen aan de stichting. Met deze actie willen de leerlingen een steuntje in de rug geven aan mensen die iets extra’s kunnen gebruiken en hen een warme Kerst toewensen.” (Barneveldse Krant, foto Johan Nijkamp)

Lees meer

09 nov Nieuwe website

Vanaf heden hebben wij een nieuwe vormgeving. Dat betekent dat wij nieuwe informatiefolders hebben, visitekaartjes, een nieuwe logo en een compleet vernieuwde website. Wij proberen regelmatig updates te plaatsen en zullen actief met social media aan de gang gaan. Als stichting vinden wij het belangrijk om zowel de lokale samenleving als de donateurs te laten zien wat wij met alle steun en aandacht voor elkaar krijgen.

Lees meer

29 mrt Feestelijke opening nieuwe locatie

Als kleding- en voedselbank Hulp aan Elkaar hebben we zaterdag ons nieuwe onderkomen aan de Begoniastraat 123 in Barneveld officieel in gebruik genomen. Wethouder Eppie Fokkema verrichtte de opening.

Daarnaast was er een drukbezocht open huis, bedoeld voor iedereen die wil weten hoe deze stichting hulp biedt aan mensen die op of onder de armoedegrens leven. Bezoekers konden zien hoe voedselpakketten worden samengesteld. Wekelijks zijn dat er ruim vierhonderd. Vrijwilligers waren aanwezig om vragen te beantwoorden over het werk van HulpaanElkaar.
In de sporthal aan de Begoniastraat is meer opslagruimte dan in de vorige locatie aan de Bellstraat op bedrijventerrein De Valk. Ook kan vaker in de week gebruik worden gemaakt worden van de ruimte. Uitgebreid werden de sponsoren en alle andere helpende handen bedankt voor hun steun.

Lees meer

15 okt Hard werken aan de nieuwe locatie

Nadat het startsein werd gegeven voor de verbouwing, stond binnen afzienbare tijd een team van vrijwilligers en professionele werklui met een MVO insteek te werken in de gymzaal. In de kerstvakantie worden de laatste zaken afgerond van de ruwbouw. De volgende fase die grotendeels bestaat uit het afwerken van de ruimtes door het verven van wanden, het leggen van vloerbedekking, het inrichten van de ruimtes en nadien de verhuizing. Vermeldenswaardig is de steun die vanuit de plaatselijke politiek, de inwoners van gemeente Barneveld en de lokale ondernemers gegeven wordt. Ondanks de economische mindere tijden worden we sterk gesteund met solidariteit en creativiteit.

Lees meer

Creative multipurpose wordpress theme, html templates on edgedoll