Hulp aan Elkaar, voor voedsel- en kledinghulp

Hulp aan Elkaar biedt hulp aan inwoners van de gemeente Barneveld die door omstandigheden zelf onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud. Deze tijdelijke ondersteuning bestaat uit voedsel- en kledinghulp.

 

Naast deze praktische ondersteuning bieden we ook een luisterend oor en verwijzen we daar waar mogelijk en noodzakelijk door naar de andere hulporganisaties en instellingen binnen de gemeente.

 

Door deze hulp en ruimte te bieden voorkomen we dat mensen verder in de problemen komen en kan men na verloop van tijd weer op eigen benen staan zonder onze hulp. Bovendien dragen we zo een steentje bij aan het wegwerken van het voedseloverschot dat er in Nederland is.

Heb je een vraag?

Ik wil gebruik maken van voedsel- en kledinghulp

Voordat we u kunnen inschrijven en wekelijks kunnen helpen  zullen we eerst kijken of er voldaan wordt aan de landelijk geldende norm voor inschrijving.

Als inwoner van de gemeente Barneveld, kunt u  iedere donderdag (13:30-15:30 uur) bij ons langs komen om u aan te melden.

U kunt zich ook per e-mail (registratie@hulpaanelkaar.nl) aanmelden.

Op basis van uw persoonlijke situatie beoordelen wij of u in aanmerking komt. Wij hanteren hiervoor de  richtlijnen van Voedselbank Nederland,

 

Wij hebben voor deze intake de volgende informatie ** van u nodig:

 

  • Bankafschriften van alle bankrekeningen van de 2 recente maanden (ook van uw partner indien van toepassing)
  • Salarisstrook of uitkeringsspecificatie van UWV of gemeente 2 recente maanden (ook van uw partner indien van toepassing)
  • Beschikking Kind gebonden budget (indien van toepassing)
  • Overzicht van schuldeisers en aflossingsverplichtingen per maand (indien van toepassing)

 

Bij Bewind voering / Schuld Hulpverlening hebben we de volgende zaken van u nodig:

 

  • Contactgegevens bewindvoerder/schuldhulpverleners (indien van toepassing)
  • Budgetplan niet ouder dan 2 maanden

 

** Wij beschikken over een computer met internetverbinding. Als gegevens digitaal/online inzichtelijk zijn dan hoeft u alleen te zorgen dat we samen met u kunnen inloggen om bij deze gegevens te kunnen.

 

Vergeet niet om naast de gevraagde gegevens ook een geldig legitimatiebewijs van uzelf en overige gezinsleden (indien van toepassing) mee te nemen.

Ik wil voedsel of kleding doneren

Heeft u voedsel of kleding over?

Graag nemen wij dit elke donderdag (8:00-12:00 uur) in ontvangst bij onze locatie aan de Begoniastraat 123.

 

Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met onze coördinator, Henk Koot.

Ik wil sponsor worden

Hulp aan Elkaar kan anderen helpen dankzij de sponsoring en financiële giften. Alle werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Elke vorm van hulp komt daardoor rechtstreeks terecht bij de mensen die dat nodig hebben. Uw giften worden gebruikt voor onze exploitatiekosten zoals huur, energie en transport.

 

Alle hulp is van harte welkom!

 

U kunt uw gift overmaken op NL81 RABO 0158833090 op naam van Stichting Hulp aan Elkaar onder vermelding van ‘gift’.

 

Wij zijn een goedgekeurde ANBI-Stichting!

 

Hulp aan Elkaar is een officiële stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van de Belastingdienst hebben wij de ANBI-status ontvangen. Dit betekent voor u dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.

 

ANBI-goedgekeurddoel

Ik zoek een contactpersoon

Klik hier om voor u de juiste contactpersoon te vinden.

Laatste nieuws
Nieuwsberichten
Hulp aan Elkaar op Twitter